Browse Category: Zorgverzekering

Zorgverzekeringskaart nu ook voor aanvullende verzekering

Komend najaar introduceren de zorgverzekeraars een uniforme informatiekaart voor alle aanvullende verzekeringen. Deze kaart is bedoeld om meer inzicht en duidelijkheid te bieden over de verschillen in verzekeringen, en bestaat momenteel al voor de basisverzekering. Dit moet de keuze om eventueel over te stappen van verzekering makkelijker maken.

Bij alle verzekeraars wordt deze informatie op dezelfde wijze gepresenteerd, en wordt er gebruik gemaakt van gelijke teksten. Nederland loopt hiermee voorop op de Europese regelgeving die dit pas vanaf het voorjaar van 2018 verplicht stelt.

Betere informatie door Zorgverzekeringskaart

Voor vormen van zorg die vaak voorkomen staan op de zorgverzekeringskaart nu al voor de basisverzekering de wijze van vergoeding en mate van keuzevrijheid. Dit is extra van belang bij naturapolissen, aangezien hier vaak maar van een select aantal, gecontracteerde, zorgaanbieders gebruik gemaakt mag worden. Door deze kaart kunnen verzekerden een betere keuze maken op basis van de aangeboden vergoeding voor gebruikte zorg. Onduidelijk is nog wel hoe vaak deze kaarten in 2016 daadwerkelijk zijn gebruikt.

Zorgpremie hoger door onverwachte tegenvaller

Nederlanders moeten er volgend jaar rekening mee houden dat ze meer geld kwijt zijn aan de zorgpremie als gevolg van een onverwachte tegenvaller. Volgens topman Chris Oomen van verzekeringsmaatschappij DSW is een tegenvaller van 400 miljoen euro het gevolg van een verwachte premiestijging van gemiddeld 30 euro per persoon per jaar. De inkomsten vanuit het zorgverzekeringsfonds zijn afgelopen jaar lager uitgevallen dan begroot, wat gecompenseerd zal moeten worden door middel van een stijging van de zorgpremie. Ook de inhoud van de basisverzekering van 2018 kan van invloed zijn op de hoogte van de zorgpremie, en een extra stijging tot gevolg hebben. De inhoud van de basisverzekering wordt jaarlijks in Den Haag vastgesteld. Traditiegetrouw is DSW de eerste verzekeraar die de hoogte van de nieuwe premie bekend maakt.

Verzekerden kregen in 2017 ook al te maken met een flinke stijging van de zorgpremie, wat volgens de grote verzekeraars het gevold was van een uitbreiding van de dekking van de basisverzekering. De Consumentenbond vindt het nog te vroeg om op basis van deze speculaties zich zorgen te maken. Zij wachten eerst de verdere ontwikkelingen af. Mogelijk blijken de financiële reserves van de verzekeringen groot genoeg om een eventuele premiestijging te beperken.

Vrije Artsenkeuze belangrijker dan lage premie

Veel verzekerden vinden de vrije keuze van een arts belangrijker dan de hoogte van de zorgpremie. Meer dan de helft (60 procent) van de mensen vindt een volledige keuzevrijheid als het gaat om een arts het belangrijkste aan een zorgverzekering. Ondanks dat veel mensen graag zelf de controle hebben, willen de meeste hier niet meer voor betalen, en vinden dat dit standaard van toepassing moet zijn.

Uit hetzelfde onderzoek is tevens gebleken dat een grote meerderheid (ruim 80 procent) vindt dat de zorgverzekeraars vanuit Den Haag beperkt moeten worden in het reclamebudget, zodat er meer geld aan zorg besteed kan worden.

Overstappen van zorgverzekering

Ondanks de duidelijke mening die veel mensen hebben over de voorwaarden van de zorgverzekering, is dit jaar slechts 13% van de ondervraagden overgestapt van zorgverzekeraar. Opvallend is dat ruim de helft dit gedaan heeft vanwege de hoogte van de zorgpremie, en niet vanwege de, eerder genoemde, vrije zorgkeuze. Net geen kwart van de overstappers deed dit vanwege betere voorwaarden. Overigens heeft een vijfde deel van de mensen die niet zijn overgestapt van zorgverzekeraar, wel van polis veranderd.

Vanwege het steeds hoger wordende eigen risico kiest slechts 20 procent van alle ondervraagden voor een (vrijwillig) hoger eigen risico, eenzelfde aantal verzekerden dat alleen basisverzekering heeft afgesloten.

Nieuwe behandeling borstkanker in basisverzekering

Per 1 januari 2017 wordt een nieuwe, experimentele, behandeling bij erfelijke- en BRCA-liek borstkanker vergoed vanuit de basisverzekering. Doordat het hier gaat om een nog experimentele behandeling, is deze behandeling voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket door minister Edith Schippers van
Volksgezondheid.
Patiënten die een behandeling ondergaan vanwege stadium 3 borstkanker met een (erfelijke) BRCA1 of BRCA2 genmutatie of stadium III borstkanker en een BRCA1-like borsttumor krijgen deze behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Tijdelijke vergoeding

Deze tijdelijke vergoeding geldt voor maximaal 6 jaar, en is voor patiënten van 18 tot 65 jaar. Voor deze behandelingen heeft de minister een budget van 4,4 miljoen euro uitgetrokken. Sinds in 2012 een voorwaardelijke toelating van een behandeling mogelijk is, is dit pas 15 keer voorgekomen. Het doel van deze maatregel is nieuwe, veelbelovende behandelingen toegankelijk te maken voor patiënten. Bovendien ontstaat er op deze manier een goed inzicht in het effect en werkelijke kosten van deze behandeling. Na de proefperiode wordt er besloten of deze behandelmethoden permanent onderdeel worden van de basisverzekering.

Het eigen risico

Ook in 2017 is het verplichte eigen risico van de basisverzekering € 385,= per jaar. In 2008 is met de komst van de basisverzekering het verplichte eigen risico ingevoerd. Volwassenen moesten toen de eerste 150 aan zorgkosten die vanuit de basisverzekering vergoed worden zelf betalen. Dit bedrag is vervolgens door de overheid jaarlijks verhoogd, als gevolg van de steeds hoger wordende zorgkosten.

Wat valt niet onder het eigen risico?

Niet alle vormen van zorg vallen onder het eigen risico. Onderstaande kosten worden altijd volledig vergoed vanuit de basisverzekering, en gaan niet van uw eigen risico af.

  • Een bezoek aan uw huisarts of de huisartsenpost.
  • Verloskundige zorg.
  • Kraamzorg.
  • Wijkverpleging.
  • Eventuele onderzoeken in het geval van een verhoogd risico op hart en vaatziekten.
  • Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar.
  • Hulpmiddelen vanuit de thuiszorg (alleen in bruikleen).
  • Controles en reiskosten bij orgaandonatie.
  • Alle zorg die vanuit een aanvullende verzekering wordt vergoed.

Wat valt wel onder het eigen risico?

Alle overige behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen wel onder het eigen risico. Ondanks dat het consult van de huisarts volledig vergoed wordt, valt een onderzoek (zoals bijvoorbeeld in een laboratorium) wel onder het eigen risico. Net als alle behandelingen in het ziekenhuis en een bezoek aan de spoedeisende hulp.

Voor sommige behandelingen kan er, naast het eigen risico, ook een eigen bijdrage gerekend worden vanuit uw verzekering. Deze eigen bijdrage moet u altijd betalen, ook als u al het volledige eigen risico betaald heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sommige hulpmiddelen of bepaalde medicijnen. Informeer dus vooraf altijd goed bij uw zorgverzekeraar naar uw vergoeding!

Naast het wettelijk vastgestelde, verplichte, eigen risico, is het ook mogelijk dit bedrag op te hogen met maximaal 500 euro. Wanneer u geen- of weinig zorg nodig heeft is dit wellicht aantrekkelijk, aangezien dit u een korting op uw zorgpremie oplevert. Houdt er wel rekening mee dat u, wanneer u een keer wel zorg nodig heeft, u een aanzienlijk deel zelf zal moeten betalen.

Vier tips om te besparen op uw zorgpremie

De maanden november, december en januari staan elk jaar weer in het teken van het kiezen van een zorgverzekering voor het aankomende jaar. Door slim te kiezen kunt u jaarlijks veel geld besparen. Onze tips helpen je bij het kiezen van een nieuwe polis.

Bekijk welke zorg je nodig hebt.

Sommige soorten zorg heb je mogelijk elk jaar opnieuw nodig, terwijl je andere soorten al jaren niet meer hebt gebruikt. Door te bekijken welke zorgkosten je de afgelopen jaren hebt gemaakt, kun je een goede inschatting maken welke zorg je waarschijnlijk nodig gaat hebben. Uiteraard wordt alle spoedeisende zorg altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer je slecht weinig of niet gebruik maakt van aanvullende zorg is een aanvullende verzekering vaak overbodig. De extra kosten zijn dan vaak hoger dan de rekeningen die voor u worden vergoed.
Ook wanneer u wel van aanvullende zorg gebruikt maakt, is het vaak raadzaam goed te kijken naar de vergoeding. De kans is groot dat uw werkelijke vergoeding lager is dan de premie die u hiervoor moet betalen.

Wel- of geen vrije keuze van zorgaanbieder?

U kunt maandelijks veel geld op uw verzekeringspremie besparen door uw verzekeraar de zorgaanbieders te laten kiezen. Doordat de verzekering zo een goede prijs kan onderhandelen, zijn de kosten van uw behandeling lager. Als gevolg hiervan betaald u ook aanzienlijk minder maandpremie. Voor spoedeisende hulp kunt u altijd bij elk ziekenhuis terecht, maar voor eventuele operaties of andere behandelingen kan het zijn dat u verder moet reizen naar een ziekenhuis.

Verhoog het eigen risico.

Een andere optie om te besparen op uw zorgverzekering is het verhogen van uw eigen risico. Naast het verplichte deel (385 euro in 2016) kunt u uw eigen risico met maximaal 500 verhogen. Als gevolg hiervan is de premie van uw basisverzekering lager. U moet er wel rekening mee houden dat, als u toch onverwacht zorg nodig heeft, u een groter deel hiervan zelf zal moeten betalen.

Betaal je premie per jaar.

Wanneer u de mogelijkheid heeft de gehele jaarpremie in 1 keer te betalen kunt u extra besparen op de kosten van uw verzekering. De meeste zorgverzekeraars geven u korting als u kiest voor een betaling per jaar in plaats van per maand. Ook bieden veel verzekeraars de optie om alles zelf via internet te regelen. U moet uw declaraties dan zelf online versturen, maar krijgt dan wel een extra korting.
Wilt u overstappen van zorgverzekering? Houdt er dan rekening mee dat dit kan tot 31 januari. Daarna is overstappen pas het volgende jaar mogelijk. Ook wanneer u een betalingsachterstand heeft is het niet mogelijk om over te stappen.