Browse Tag: zorgpolis

Zorgverzekeringskaart nu ook voor aanvullende verzekering

Komend najaar introduceren de zorgverzekeraars een uniforme informatiekaart voor alle aanvullende verzekeringen. Deze kaart is bedoeld om meer inzicht en duidelijkheid te bieden over de verschillen in verzekeringen, en bestaat momenteel al voor de basisverzekering. Dit moet de keuze om eventueel over te stappen van verzekering makkelijker maken.

Bij alle verzekeraars wordt deze informatie op dezelfde wijze gepresenteerd, en wordt er gebruik gemaakt van gelijke teksten. Nederland loopt hiermee voorop op de Europese regelgeving die dit pas vanaf het voorjaar van 2018 verplicht stelt.

Betere informatie door Zorgverzekeringskaart

Voor vormen van zorg die vaak voorkomen staan op de zorgverzekeringskaart nu al voor de basisverzekering de wijze van vergoeding en mate van keuzevrijheid. Dit is extra van belang bij naturapolissen, aangezien hier vaak maar van een select aantal, gecontracteerde, zorgaanbieders gebruik gemaakt mag worden. Door deze kaart kunnen verzekerden een betere keuze maken op basis van de aangeboden vergoeding voor gebruikte zorg. Onduidelijk is nog wel hoe vaak deze kaarten in 2016 daadwerkelijk zijn gebruikt.

Nieuwe behandeling borstkanker in basisverzekering

Per 1 januari 2017 wordt een nieuwe, experimentele, behandeling bij erfelijke- en BRCA-liek borstkanker vergoed vanuit de basisverzekering. Doordat het hier gaat om een nog experimentele behandeling, is deze behandeling voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket door minister Edith Schippers van
Volksgezondheid.
Patiënten die een behandeling ondergaan vanwege stadium 3 borstkanker met een (erfelijke) BRCA1 of BRCA2 genmutatie of stadium III borstkanker en een BRCA1-like borsttumor krijgen deze behandeling vergoed vanuit de basisverzekering.

Tijdelijke vergoeding

Deze tijdelijke vergoeding geldt voor maximaal 6 jaar, en is voor patiënten van 18 tot 65 jaar. Voor deze behandelingen heeft de minister een budget van 4,4 miljoen euro uitgetrokken. Sinds in 2012 een voorwaardelijke toelating van een behandeling mogelijk is, is dit pas 15 keer voorgekomen. Het doel van deze maatregel is nieuwe, veelbelovende behandelingen toegankelijk te maken voor patiënten. Bovendien ontstaat er op deze manier een goed inzicht in het effect en werkelijke kosten van deze behandeling. Na de proefperiode wordt er besloten of deze behandelmethoden permanent onderdeel worden van de basisverzekering.